Archive for the ‘தாஜ்மஹால் ரகசியம்’ Category

தாஜ்மஹாலின் ரகசியங்கள்!

பிப்ரவரி21, 2010

சமீபத்தில் தாஜ்மஹாலைப் பற்றிய சில புகைப்படங்கள் வெளிவந்துள்ளன. அவற்றைப் பார்க்கும்போது, அது முகலாயர் கட்டிடக் கலையா அல்லது ராஜபுத்திர கட்டிடங்களை அவர்கள் அபகரித்துக் கொந்த பிறகு, மற்றங்களைச் செய்து தமது கட்டிடங்கள் என்று சொல்லிக்கொந்தது போல உள்ளது. படங்களைப் பார்க்கவும்:

ஆகாய விமானத்தில் இருந்து எடுத்தப் படம் – Aerial view of the Taj Mahal

Aerial view of the Taj Mahal


The interior water well


Frontal view of the Taj Mahal and dome


Close up of the dome with pinnacle


Close up of the pinnacle


Inlaid pinnacle pattern in courtyard


Red lotus at apex of the entrance


Rear view of the Taj & 22 apartments


View of sealed doors & windows in back


Typical Vedic style corridors


The Music House–a contradiction


A locked room on upper floor


A marble apartment on ground floor


The OM in the flowers on the walls


Staircase that leads to the lower levels


300 foot long corridor inside apartments


One of the 22 rooms in the secret lower level


Interior of one of the 22 secret rooms


Interior of another of the locked rooms


Vedic design on ceiling of a locked room


Huge ventilator sealed shut with bricks


Secret walled door that leads to other rooms


Secret bricked door that hides more evidence

Palace in Barhanpur where Mumtaz died


Pavilion where Mumtaz is said to be buried

NOW READ THIS.


உள்ளெயுள்ள சுவர்களின் அமைப்பு – The interior water well

முன்புறத்தோற்றம்- Frontal view of the Taj Mahal and domeகோபுரப் பகுதியின் நெருங்கியத் தோற்றம்-
Close up of the dome with pinnacle

திரிசூலம் போன்ற வடிவத்தில் ஏற்படுத்தப் பட்டுள்ள சிறிய மாற்றங்கள் – Close up of the pinnacle


உள்-அமைப்பு விவரங்கள் – Inlaid pinnacle pattern in courtyard


திரிசூடச் சின்னம் மற்றும் சிகப்புநிற தாமரை வாசல் கதவின் மேலே உள்ளது – Red lotus at apex of the entrance


தாஜ் மஹாலின் பின்புறத்தோற்றம் மற்றும் அங்குள்ள 22 அறைகள் – Rear view of the Taj & 22 apartments


மூடப்பட்டுள்ள அந்த அறைகளின் ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகள், அவை அப்படியே ராஜபுதின கட்டிடக் கலைக்குச் சான்றாக உள்ளன – View of sealed doors & windows in back


அந்த வளைவு-வளைவான  தோரண அமைப்பு மற்றும் கோபுரத் தூண்கள் முதலியன நிச்சயமாக முகலாயக் கட்டிடக் கலை இல்லை – Typical Vedic style corridors


இசை அரங்கம் – இஸ்லாத்திற்கு ஒவ்வாதது, முரண்பாடானது – The Music House–a contradiction


மேலே போட்டப்பட்டுள்ள அரை ஒன்று . பார்வையாளர்கள் இங்கெல்லாம் அனுமதிக்கப் படுவதில்லை- A locked room on upper floor


ராஜபுதினத்திற்கே உரித்தான பளிங்கு கல் பதித்த தரை – A marble apartment on ground floor


ஓம் என்ற அமைப்பை மறைக்கும் விதத்தில் மலர்கள் செதுக்கப் பட்டு மறைக்கின்ற தோற்றாம் – இது எப்படி ஆக்கிரமித்தவர்கள் உள்ள கட்டிடங்களை தமாது போன்று மாற்றினர் என்பதற்கான உதாரணம் – The OM in the flowers on the walls


பாதாள அரைகளுக்குச் செல்லும் படிகட்டுகள் – Staircase that leads to the lower levels


300 அடி நீளம் கொண்ட நீண்ட உள் நடைபாதை – பாதாள அறைகளுக்குச் செல்லும் வழி – 300 foot long corridor inside apartments


அந்த 22 ரகசிய பாதள அறைகளில் ஒன்று – One of the 22 rooms in the secret lower level


ரகசிய அரையின் உள்புறம் – Interior of one of the 22 secret rooms


மூடப்பட்டுள்ள இன்னுமொரு அறையின் உட்புறத்தோற்றம் – உள்ள  சுவர்களின்மீது புதியதான வளைவான அமைப்புகள் செதுக்கப்பட்டது மற்றும் ஆரம்பித்துள்ள நிலையைக் காட்டுகிறது – Interior of another of the locked rooms


பிந்துவிலிருந்து ஆரம்பித்து, முக்கோணம், ஐங்கோணம், என விரிந்து சக்கரங்களாக பரிணமிக்கும் தந்திர வடிவம் – இஸ்லாத்திற்கு ஒவ்வாதது, முரண்பாடானது – Vedic design on ceiling of a locked room


பெரிய காற்றுப் போக்கிகளை செங்கற்கள் அடுக்கி மூடிய தோற்றம் – அதாவது உள்ள கட்டிட அமைப்பை மாற்றும் முறைகளில் ஒன்று – Huge ventilator sealed shut with bricks


ஒரு ரகசிய கதவு இருந்ததை மறைக்கும் விதமாக கட்டப்பட்டுள்ள செங்கற்சுவர் – Secret walled door that leads to other rooms


அவசர-அவசரமாக எழுப்பப்பட்டுள்ள சுவர் – உள்ளே இருக்கின்ற உண்மைகளை மரைக்கும் விதமாகவே உள்ளது – இத்தகைய அரைகுறை கட்டிட தோற்றங்களை  குதுப் மினார் பகுதியில் தாராளமாகக் காணலாம் – Secret bricked door that hides more evidence

மும்தாஜ் இறந்த பர்ஹ்ன்பூரில் உள்ள அரண்மனை – அதாவது அவள் செத்த இடம் வேறு – இந்த கட்டிடமும் கல்கத்தாவில் இருக்கும் இராமகிருஷ்ண மடத்தின் தோற்றத்தில் இருப்பதை காணலாம் – Palace in Barhanpur where Mumtaz died


இந்த அரங்கத்தில்தான் மும்தாஜ் அடக்கம் செய்யப்பட்டதாக கருதப் படுகிறது – அதாவது உள்ளூர்வாசிகள் கூறுவது, Pavilion where Mumtaz is said to be buried

இனி இந்த படங்ளைப் பார்ப்பவர்களே  உண்மையென்ன என்பதனைத் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம்………….. அடுத்த தடவை தாஜ் மஹாலுக்குச் சென்றால் அங்கெல்லாம் செல்ல முயற்சிக்கலாம்……………….உள்ளேவிடாவிட்டால் ஏன் என கேட்கலாம்………………..


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.