Posts Tagged ‘ஸ்டீவ் ஃபார்மரின் கிண்டலும்’

மகாலிங்கத்தின் குமரிக்கண்டமும், ஸ்டீவ் ஃபார்மரின் கிண்டலும்!

செப்ரெம்பர்19, 2010

மகாலிங்கத்தின் குமரிக்கண்டமும், ஸ்டீவ் ஃபார்மரின் கிண்டலும்!

ஸ்டீவ் ஃபார்மரும், தமிழக ஆராய்ச்சியாளர்களும்: குமரிக்கண்டம் பற்றி ஹார்வார்ட் பல்கலைக் கழகத்தவர் வழக்கம் போல “வார இறுதி தமாஷா உரையாடல்”களில் நக்கலாக கமண்ட் அடித்துள்ளனர். தமிழின போராளிகள் உடனே தமது ஆயுதங்களை எடுத்துக் கொண்டு போராட வரவேண்டும். ஆனால், பாவம், அவர்கள் என்கு இதையெல்லாஅம் படிக்கப் போகின்றனர்? ஸ்ட்டிவ் ஃபார்மர் தமிழாராய்ச்சியாளர்கள் என்றாலே, படுகிண்டல் செய்யும் வழக்கம் உண்டு. சிந்துசமவெளி குறியீடுகள் பற்றி இரா. மதிவாணன் ஃபோர்ஜரி வேலையில் ஈடுபட்டார் என்று குற்றஞ்சாட்டியும் உள்ளார்[1]. ஆனால், நம்மவர்கள், அதையெல்லாம் கண்டுக் கொள்வதில்லை. இப்பொழுது, குமரிக்கண்டம் பற்றி கிண்டல் அடித்துள்ளனர். 17-09-2010 அன்று “கடல் கொண்ட லெமூரியாவும் குமரிக் கண்டமும்” என்பதைப் பற்றி பேசியுள்ளார்[2]. உடனே ஹார்வார்ட் கூட்டம் கிண்டலடித்துள்ளது.

மகாலிங்கத்தின் குமரிக்கண்டம் விமர்சிக்கப் பட்டது: ஜவஹர்லால் பல்கலைகழகத்தில் மகாலிங்கம் இதைப் பற்றி 17-09-2010 அன்று பேசியதும், இக்கூட்டம் வம்பு பேச ஆரம்பித்து விட்டது. நம்மவர்களும் சளைத்தவர்கள் அல்லவே, உடனே சரோவ் என்பவர் சேர்ந்து கிண்டலடித்துள்ளார்:

I dont think institutions like JNU would steep so low as to promote characters
such as Mahalingham and K.S. Raghavan for money. These universities have fairly
powerful groups of academics and administrators who often give guys such as
these a run for their money. What I think appears to have happened in India is
that certain academic subjects have invariably fallen into the control of these
characters. Indian classical languages is one such field (as opposed to, say,
history). So, be it Pune, Varanasi, DU or JNU, Sanskrit is controlled by highly
backward characters who are, frankly speaking, incapable of thinking rationally.
My own university (DU) has had such lectures by Frawley (Bamdev) and some Varma
(having deciphered Indus script for the nth time) some years ago. I remember
having attended Frawley’s lecture. It was quite an entertainment! Events like
the one at JNU, I think, are organized by individuals who are not worth the
grain in a university such as JNU or for that matter, DU. I don’t think the
academic community of the universities pays much attention to such guys. In
fact, as opposed to subjects such as Classical languages, there are subjects
like History where it would be impossible for such loonies to even manage to get
near the department/centre of history.

Have a nice weekend!

K.T.S. Sarao,

Professor & Head of the Department,

Department of Buddhist Studies,

Faculty of Arts,

University of Delhi,

DELHI-110007, INDIA.

Website: www.ktssarao.com,

http://people.du.ac.in/~ktssarao/
Mobile: (91)9811262124

மகாலிங்கம், மைக்கேல் விட்ஸல், ஸ்டீவ் ஃபார்மர்: மகாலிங்கம் “டன் கணக்கில்” ஜவஹர்லால் பல்கலைகழகத்திற்கு பணத்தைக் கொடுப்பது, ஸ்டீவிற்கு கவலையாக உள்ளதாம்! எப்படியாவது, அங்கிருக்கும் நண்பர் அல்லது யாராவது அந்த சொற்பொழிவிற்கு சென்ற நண்பரிடம் இதைப் பற்றி விசாரிக்கவும் அவர்கள் ஆவலாக உள்ளார்கள். சென்ற தடவை மைக்கேல் விட்ஸல் இங்கு வந்தபோது, மகாலிங்கம் உதவியுள்ளதாகத் தெரிகிறது[3]. ஆனால், இந்த மைக்கேல் விட்ஸல் ஸ்டீவின் நெருக்கமான நண்பன், கூட்டாளி, ஆகவே, அவரே இப்படி நக்கலடித்துள்ளார்.

Invitation

Center of Indian Languages

Cordially Invites You to

A lecture on

“THE LOST LEMURIA AND THE KUMARI CONTINENT”

By

Padma Bhusan Dr.N.Mahalingam,

Chairman, Shakti Group of Companies & Institutions

Chairman, Mahatma Gandhi Memorial Museum, Madurai

Founder, St.Ramalinga Mission, Chennai

Trustee, Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Indore

As per programme given below.

Date & Time : 17th September 2010, Friday, 03.30 p.m

Venue : Committe Room No : 212 , CIL, SLL & CS

Prof.Shankar Basu, Dean, SLL&CS will preside over the function.

Prof. K.Nachimuthu

Chairperson, CIL.

[Jawaharial Nehru University (JNU)]

Dr.Krishnaswamy Nachimuthu,

Professor of Tamil & Chairperson,

Centre of Indian Languages, School of Language, Literature and Culture Studies (Room No.24),

Jawaharlal Nehru University,

New Delhi-110 067

மேனாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களும், தமிழக / திராவிட ஆராய்ச்சியாளர்களும்:

மேனாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள், உண்மையில் இந்திய நலன்களுக்கு எதிராக வேலை செய்தாலும், ஆராய்ச்சி நெறிமுறைகள், வரைமுறைகல் முதலியவற்றைப் பின்பற்றுவார்கள். ஆனால், தமிழக / திராவிட ஆராய்ச்சியாளர்கள், பெரும்பாலும் உணர்ச்சி, மொழிவெறி, இனவெறி, சித்தாந்த இறுக்கம்-தாக்கம் முதலிய காரணிகளில் கட்டுண்டு வேலை செய்வர்[4]. எப்பொழுதும் சரித்திர ஆதாரமில்லாத “ஆரிய-திராவிட” இனவாத சித்தாந்தங்களின்படிதான் பேசுவர், எழுதுவர். இதை வைத்துக் கொண்டுதான், மேனாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் தமிழர்களை ஏமாற்றி சாதித்து வருகின்றனர் என்பதை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள்[5]. அரைத்த மாவையே அரைத்துக் கொண்டிருப்பர். ஐராவதம் மஹாதேவன், வொய். சுப்பராயலு முதலியோர் “இடம்-பொருள்-ஏவல்” பார்த்து பேசுவர், வேலை செய்வர்[6], ஏனெனில் அவர்களுக்கு பதவிகள்-பட்டங்கள்-சலுகைகள் முதலியன வேண்டும்[7]. சிலர் வெளிப்படையாக, இத்தகைய முரண்பாடுகளை எடுத்து காட்டினால், அவர்கல் ஒதுக்கப் படுவர். அவர்களுடைய ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் சிறப்பாக, முக்கியமாக, ஏன் மேனாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களை விட ஆதாரங்களுடன் இருந்தாலும் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பார்கள். பதிப்பிக்கப் பட்டாலும், தங்களது உள்ளூர் சித்தாந்தங்களுக்கு இயைந்து வரவில்லை என்று இருட்டடிப்பார்கள். ஆகவே, தமிழக ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்படி பிரிந்து கிடப்பதைவிட, சேர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்தால், மேனாட்டவர்களிடம், உண்மைகளை தகுந்த முறையில் எடுத்துக் காட்டலாம்.

“கடல் கொண்ட லெமூரியாவும் குமரிக் கண்டமும்”: திரு. மகாலிங்கத்தின் கட்டுரை, இங்கு வசதிக்காகக் கொடுக்கப் பட்டுள்ளது:

LEMURIA AND KUMARI KANDAM

Dr.N.Mahalingam

I

200 million years ago, a major portion of the earth in Africa and Europe were together and it was called the Gondwana Land. Due to cataclysmic changes inside the earth, this big land began to break up and the broken lands moved in different directions.

Antarctica moved towards the South, Australia moved towards the East, and South America towards the West. Two small pieces of land from Africa moved towards North. It started breaking up further. The northern portion joined Asia and it became Arabia.

The southern portion of Africa moved towards the North East and became India. This was called Zambu Island in Sanskrit, and Navalan Theevu in Tamil as that land had black sweet fruit called Naval fruit. It is also called black apple.

This forms the major part of the ancient geological history of the world. Human civilization was considered to have started only 10000 to 15000 years ago by the western scholars as Noah was considered belonging to 9000 B.C., Moses belonging to 3000 B.C., and Jesus belonging to Zero A.D.

Hinduism is the oldest religion which has given a lot of freedom to the people to follow various types of philosophy as Adhvaitha, Vishistathvaitha and Dwaitha. Hinduism allowed the worship of God in different forms.

In all religions, the priests in charge and the philosophy of these religions became rigid, and

the followers tried to enforce their views with state power to create a uniform society.

Christianity was established in Rome in 3rd Century A.D. The Catholic Church toured and surveyed Arabia and decided about the place of Jesus Christ and about many incidents which took place in his life. Rome was where Pope had his temporal power and the Church expanded in Europe by violent means and the ancient religious system gradually got eliminated.

Roman Christianity’s rigid rules in Europe broke up into Protestants, Presbyterians and Lutherans, and they formed separate groups and also moved out to the West. They colonised the New World. North America was occupied by Puritans and Presbyterians and the land of Red Indians changed into U.S. A. and Canada.

Spain expanded and captured Mexico and South America, and the Spanish language spread along with the Roman Church’s support. This article discusses briefly about Ancient Asia and the history of world.

The Roman church from Rome restricted the human history to Jesus, Moses, Noah and Abraham, and tried to limit the past history of the world to 10000 to 15000 years only.

They tried to contain the history of Asia, Africa and the New World within this period of time. It was rigidly established by the Roman Church. The reaction led to the break up of England and the movement in Europe spread to South America.

Let us move fast and come to the modern age when U.S.A. became a major power in the early 20th century and its influence was responsible to contain the German expansion in 1914-1919. In the First World War and also in the Second World War, U.S.A. was able to control both Germany and Japan and now it is the super power of the world.

University education in U.S.A. is free of Government control and so universities were well funded by industrialists, and, U.S.A’s education and exploration have created the world’s ancient history. The Egyptian civilization, Roman civilization and Greek civilization were well researched, and many books were published and they were made available to the world. Mexican, Aztec and Incas civilization also was researched.

McKenzie and Slater, the U.S. Researchers led the team which established the ancient Gondawana Land’s history as 200 million years old and that South America, Africa, Antarctica and Australia were big continents by themselves. Arabia and India from north and south of the African continent were small pieces which joined the continent of Asia.

Arabia has become the world’s oil wealth area, and, India alias Zambu or Navalan Island created by the Himalaya Mountain due to the pressure exerted by India’s movement northwards.

The human gene history only a decade ago was considered by scientists and historians as 4, 00,000 years old. They traced Africa, the Middle East, and India and returned back to Middle East. The first man was considered as an African. On further research it has been established that the human gene is millions of years old.

In Indian history our ancient classical works, Veda, Purana and the Ithihasa had a system of calender. Earlier, a Chathur Yuga was considered a period as many as 43,20,000 years, and the recent research has established the new calender.

Mahapralayam 10 x 14 x 72 x 12160 = 122572800

Pralayam 3 x 14 x 72 x 12160 = 36771840

Kalpam 14 x 72 x 12160 = 12257280

Manvantras 72 x 12160 = 875520

Chathur Yuga 12160 = 12160

Lunar and Solar Years.

The British rulers in India tried to create an Ephemeris for the past history of the country. Swamikkannu Pillai belonging to Coimbatore District was a great scholar. In his Ephemeris published in the early 1920, he had traced back the history and found certain facts based on the current Panchangam which was in use in Tamil Nadu. His main finding was that the Ramayana and Mahabharatha dates do not tally with the present calendar and therefore Sri Rama and Lord Krishna were not historical characters, but only figments of the imagination.

Prof Srinivasa Raghavan of Vivekananda College could not accept this view. He analysed 33 different calendars of India and found the Kerala and Kashmir calendars, called the Saptha Rishi calendars were the earliest. He started working from 1925 trying to trace back the time scale. It took him 50 years that is from 1925 – 1975, to enable him to confirm that both Vyasa and Valmiki were not imaginary characters, but they were really ancient scholars who wrote the history of Sri Rama and Sri Krishna. His work was all done with paper and pen.

The Vishnupurana says that the Saptha Rishi takes 100 years to move from star to star and so in 2700 years, it comes to its original position. Prof.Srinivasa Raghavan took this as the base for his research. He thus established Lord Krishna’s date as 3112 B.C., and Lord Rama’s date as 4400 B.C. And the Saptha Rishi Era started in 8576 during the time of Vaivastha Manu.

This work of Prof. K.Srinivasa Raghavan was blessed by Kanchi Sankaracharya Sri Chandrasekharendera Saraswati in 1975, and His Holiness was kind enough to agree with his views and blessed the work. In 1978, I discussed with the Supreme Court Advocate of Delhi, who had settled in Madras, Sri V.G. Ramachandran, who was highly proficient in this particular area of Vedic Astronomy. Sri G..Sampath Iyengar from Mysore, who authored a number of books in Astronomy, was also fittingly drawn into this vital field. Sri Ramachandran established the date of Sankara as 509 B.C., Asoka as 12th Century B.C., and Lord Buddha as 18th Century B.C.

Sri Sampath Iyengar and his wife had studied together the Valmiki Ramayana 17 times in the original. They concluded Vali and Sugriva were forest men dwelling in the forests. They were not Vanaras (monkeys), but they were Vananaras (men in forest). He is the author of Significance of Ice Age, Riddle of the Ring and Kishkinta to Lanka.

Prof. K.Srinivasa Raghavan declared that the Saptha Rishi Era commenced in 8576 B.C. and

Sri Rama’s date of birth as 4439 B.C., and Sri Krishna’s date of birth as 3112 B.C., and the commencement of Kaliyuga as 3104 B.C. This date did not fit in with ancient copper plates and the Ai-hole inscriptions on stone. So Srinivasa Raghavan had said that further research is necessary.

In 1989 Ethiraj College Seminar, 300 Professors in all departments from South India attended, and I was the Chairman of the college. The proceedings of the Conference were published in 1982 and it got into the hands of Sri N.P.Ramadurai in 1986.

Sri N.P.Ramadurai, a traditional Tamil scholar, with the knowledge inherited by his masters pursued the researches already made by Prof.Srinivasa Raghavan, analysed the planetary and stellar positions as mentioned in the Ramayana, the Mahabharatha, the Vishnu Purana etc. Sri N.P.Ramadurai took 10 years to complete his research with calculator and submitted his report in 1996. He analysed the period of rotation of each planet and found that once in 12,160 sideral years, all the planets align themselves on both sides of 300th degree and occupy the same position of each rotation. Accordingly, the duration of Kaliyuga is 1216 sideral years.

Prof. Srinivasa Raghavan took the movement of Saptha Rishi from star to star as 100 years and his calculations were based on that. But Sri N.P. Ramadurai took the work further by reducing 100 years to 99… 98… 97………83…82…81 years and his work filled the gap. Vyasar’s Mahabharatha says Sri Krishna’s period was considered as 28th Chathuryuga and so (28 x 12160) take our civilization during Mahabaratha period to over 3 lakh years.

II

The recent publication, “The Lost Civilization of Lemuria” by Frank Joseph, Secretary, Ancient USA Association, has established that Lemuria was a country that existed about 2.5 lakh years ago in the Indonesian group of islands.

The people were well civilized, and due to Tsunami’s repeated attacks, they decided to settle in a safer and far off place. They had tried to create a new place in the Eastern Island 1000 miles near Japan. They had built a good harbour with magnetic stones which perhaps they thought would save them in case of calamity.

In the Eastern Island, huge 15′ x 30′ base and 30 – 40 feet tall figures of stone have been erected on the coast line. Perhaps it was their faith that these Gods represented in stones may save them from calamities.

In the island there is a written language in stones called “Rongo Rongo” and it was established as 100,000 years old. Those writings are identical with the letters of Indian Sind Valley Mohanjodharo letters. It is tabulated in page 68 of the book on Lemuria named above and they are identical.

In India, earlier these writings were found in Mohanjordharo and later in the coastal areas in Gujarat. In recent years, these letters have been found in different parts of India and Sri Lanka.

All researchers till now considered them differently and the period of Mohanjodharo civilization was considered only as old as 10000 – 15000 years.

Recent researchers, because of the fear of dead bodies in Africa, Asia and around the world,

have established that the human origin has a period dating back to millions of years. Under the present circumstances, it is essential for a world team of scholars in linguistics with knowledge of different countries and languages of the world to work together so that the evolution of Indian languages, namely, Tamil, Sanskrit, Pali and Prakathi as well as African and western and the New World languages of Incas, Aztec, Messiah, India and the Red Indians may also be taken up for comparison, and to search or research the ideographic letters of Mohanjo dharo. According to Sri I.Mahadevan, IAS that language has been the mother of all world languages.

In Tamil literature ‘Irayanar Ahaporul’ by Erayanar has been given a commentary by Nakeerar, a famous poet. The commentary gives the dates of 72 Pandia Kings and their names, and establishes the period of their rule from 30000 BC – 16000 BC. Indonesian Lemuria had moved to Atlantis in U.S.A.,Mexican sea island from there to South America and they have developed the Incas and Aztec civilizations.

Another group of Lemuria moved to North America and Mexico and the Red Indian civilization was established. Mexico did not have wheels and carriages earlier and when they were made, they have recorded that their civilization will be the longer. That has happened as seen by Spain invasion of Mexico, and European invasion of U.S.A. and the elimination of Red Indians. They were Nature lovers and many books have been published about their culture.

About 200 books have been written about Atlantis from the time of Greek civilization of 2000 years ago till recently. Books written by Frank Joseph are still recent ones.

Another group of Lemurians moved to Kumari Kandam about 100,000 years ago which was

south of Kanyakumari in India. Here also Tsunami damage regularly occurred during North-east  monsoon in October- November – December period of the years.

A book was published in Tamil by Mr. Victor of Ariyalur, Tamil Nadu, in 2005. He has published and established that Tamil was the ancient language of the Jewish people as well as the people of Sumaria. He has done constant research on how people moved from Kumarikandam to Africa and Arabia and Bengal, Sind and the whole of North.

He has found about more than 1000 words of Tamil language in the old testament of the Jews. The new U.S.A. Bible published from Church schools in English was translated from the original Aramaic language which was the language of the Jews earlier. Later in the Bible and other literatures were written in Greek and Latin and many differences have appeared in their translations.

Contrary to the view of previous researches that in India Mohanjodharo civilization is 10000 –

15000 years old, Mr.Frank Joseph has now established Rongo Rongo as 1,00,000 years old. So it becomes essential for world scholars to trace the development of different langauges from Mohanjodharo.

The University in India which can take up this venture is only Jawaharlal Nehru University in Delhi which has vast resources and scholars in various disciplines who have been working in newer areas of wisdom. When the U.S.A. developed into a powerful country after the First World War, the American Universities have worked and established the ancient Roman, Egyptian and Greek civilizations as subjects of ancient history.

After the II World War, from U.S.A., Doctoral and Post doctoral students would have travelled throughout the world and published Research books on different languages on the continents of India and Africa as well as other countries of the world.

Now that modern science has developed electronic internet and other fast communication systems, it is easier to take up the work by the reputed Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

I have been associated with Srinviasa Raghavan, Astronomer, Ramachandra Iyer, Lawyer and Scholar of Tamil and Sanskrit, Sampath Iyengar of Gorur who have worked with the Ancient Saptha Rishi calendars of Kerala and Kashmir. We had a Seminar in Ethiraj College, Chennai in 1979 and Dr.V.C. Kulandaisamy, the then Vice Chancellor, Anna University, said that Mahalingam has added a new dimension to research by researching into the planet and star movements and it is going to be a new area of research to establish past history.

From the Conference findings, further research was done by Sri N.P. Ramadurai of Tanjore and he has established that the Chathuryuga is only 12160 years and that Lord Krishna’s 28th Chathuryuga is over and that we are in the 29th Chathuryuga, and we have passed 4800 years of Kaliyuga and now we are in the Treta yuga of the 29th Chathuryuga.

By adopting the new Chathuryuga dimension, India’s civilization can be taken up to 28 x 12160 I.e. about 3,50,000 years and I have requested the Kuppuswami Sastri Research Institute, Chennai to trace the past 28 Chaturyugas from our past Sanskrit and Granta Sanskrit literature.

Mohanjodharo letters are considered by Dr.I. Mahadevan, IAS as ideograph. Chinese letters are pictograph. Dr.Chomsky of U.S.A.has said that there are 33 phonenems. George Bernard Shaw has said that he would give 1 million pounds to a person who add 7 letters to English and make it 30 and phonetic.

Tholkappiam – Tamil Grammar has 33 letters. Whether it is phonetical is to be examined by scholars. It has letter, word, and meaning – Each as 9 chapters and totally Tholkappiam has 27 chapters.

In Tamil Nadu we have grantha letters which are used by Sanskrit Agama scholars as also by Temple building Silpis. They have 51 letters. But there is difference in letters between Nagari Sanskrit and Tamil Grantha. Nagari has 2 N – 1 L and 1 R. Grantha Sanskrit has 3 N – 3 L – 2 R.

Tholkappiam Tamil as well as the present day Tamil has 3-N, 3-L – 2-R. Tholkappiam was the grammar evolved during the 2nd Tamil Sangam. So, what was the context of Tamil earlier? I consider that 51 letters Grantha which is the language of Agama Sastra Silpa Sastra was the language of first Tamil Sangam, evolved from Mohanjodharo letter.

North Indian history talks about elite language of the court and lay language of the people. Pali and Prakrith are old languages of NorthIndia. They are round letters. Even today Malayalam, Canarese, Marathi, Gujarati, Telugu, Oriya and Singalam have round letters called “Vattezhuthu” (Ancient Indian letters) Tamil letters were changed by Jain scholars during the III Sangam Age . When the people of Kumari Kandam who might have had Grantha 51 letters, have used it, and due to its impact on local languages, we have in many languages of North India 44 – 47 letters.

The Nagari letter from Nagaland came to Bengal in the 5th century B.C. Grantha was corrected and Nagari Sanskrit was created. Sanskrit means improved language. Nagari Sanskrit was the language of the court and the post Grantha time of Sanskrit which is the same was mainly in the Southern part of India.

The Rig Veda originally was written in Grantha letters and a few Sanskrit schoalrs have told me and efforts are being made to trace it. We have to learn Niruktham to read Rig Veda. We have to read Nigandu to read Tamil classics. They were poems giving one word with many meanings and also many words changed into one word. It is the old civilization period dictionary.

The deluge which took part in North India drove the people from their places. Those who came from Sindu toTamilNadu were Cheras. Those who came from Bengal via Orissa and Andhra Pradesh were Cholas. The people who remained in Tamil Nadu and Srilanka were Pandyas. Sinhalese language came when a lot of Oriyan people settled in Srilanka during the time of Hindu revival.


[1] இதை மதிவாணனிடம் சொன்னபோது, அவர் கண்டுகொள்ளவே இல்லை! போதாகுறைக்கு, ஐராவதம் மஹாதேவன் வேறு போபால் – இந்தியன் இஸ்டரி காங்கிரஸில் இதைப் பற்றி சொல்லியுள்ளார்.

[2] http://www.safarmer.com/Indo-Eurasian/LemuriaandKumarikandam.pdf

[3] Vedaprakash, The Third Conference of Michael Witzel at Pondicherry!, http://ontogenyphylogenyepigenetcs.wordpress.com/2009/07/11/the-third-conference-of-michael-witzel-at-pondicherry/. Here, only Micheal Witzel was accused of asking for funds from Indians and for that he responded with caustic outburst.

Vedaprakash, The First Conference of Micheal Witzel of Harvard University!, http://ontogenyphylogenyepigenetcs.wordpress.com/2009/07/11/the-first-conference-of-micheal-witzel-of-harvard-university/ The meeting for witzel was arranged at the Sanskrit College, Madras on July 6, 2009, which was attended by Iravatham Mahadecan, N. Mahalingam and others.

[4] Vedaprakash, Why Michael Witzels, Steve Farmers, Karunanidhis are so worried about IVC?,http://ontogenyphylogenyepigenetcs.wordpress.com/2010/04/20/why-michael-witzels-steve-farmers-karunanidhis-are-so-worried-about-ivc/

[5] Vedaprakash, Steve Farmer accuses Asko Parpola, I. Mahadevan and “The Hindu” too!, http://ontogenyphylogenyepigenetcs.wordpress.com/2009/07/16/steve-farmer-accuses-asko-parpola-i-mahadevan-and-%E2%80%9Cthe-hindu-too/

http://vedaprakash.indiainteracts.in/2008/02/19/steve-farmer-accuses-asko-parpola-i-mahadevan-and-the-hindu-too/

[6] Vedaprakash, Iravatham Mahadevan’s Speech: Authorized Version, spoken version,  tapped version and my version, http://ontogenyphylogenyepigenetcs.wordpress.com/2009/07/14/iravatham-mahadevan%E2%80%99s-speech-authorized-version-spoken-version-tapped-version-and-my-version/

[7] இவர்கள் போல இருக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்திய-மாநில அரசுகளின் தயவு வேண்டும் என்பதனால், அங்கங்கு அவர்களுக்கேற்ற முறையில் செயல்பட்டு, பேசி சாதித்துக் கொள்வர்.